wskaźnik bezawaryjności odniesiony do wszystkich abonentów usługi

usługa radiowo-telewizyjna

– w 2016 r. – 98,99 %
– w 2017 r. – 99,89 %

usługa internetowa

– w 2016 r. – 98,99 %
– w 2017 r. – 99,99 %

usługa telefoniczna

– w 2016 r. – 99,89 %
– w 2017 r. – 99,90 %

Średni czas uruchomienia usługi telewizji kablowej – 2 dni
Średni czas uruchomienia usługi telefonicznej i internetowej – 4 dni
Średni czas usunięcia usteki – 4 godziny
Średni czas oczekiwania na zgłoszenie się konsultanta pomocy technicznej – 35 sekund, skuteczność odebranych rozmów 77,12%